Polityka prywatności

Niniejsza polityka prywatności opisuje oficjalne stanowisko firmy Informatyk Sklep i Serwis wobec osób fizycznych powierzających nam dane osobowe.
W dokumencie tym zamieszczamy również opis procedur, które opracowaliśmy na użytek ochrony prywatności.
Preambuła
Mając na względzie najwyższe dobro każdego użytkownika naszych serwisów oraz naszych klientów, jakim jest prawo do prywatności, Informatyk Sklep i Serwis ustanawia następującą politykę obowiązującą od dnia 1 września 2011 roku w każdym z serwisów prowadzonych przez naszą firmę. Chcemy, aby każdy, będąc użytkownikiem naszych serwisów był pewny, że dane, które dobrowolnie przekaże w opiekę naszej firmie zostaną wykorzystane tylko i wyłącznie w celu, w jakim zostały przekazane. Informatyk Sklep i Serwis realizując wolę właściciela zabrania niniejszym każdemu komu może, zbierania jakichkolwiek danych osobowych bez wyraźnego poinformowania osoby, której dane te dotyczą o celu oraz zakresie zbieranych danych i nakazuje uzależnienie pobrania takich danych od wyraźnej zgody użytkownika. Aby korzystać w ograniczonym zakresie z naszego serwisu, nie musisz podawać żadnych danych, które mogą Cię w jakikolwiek sposób zidentyfikować.
W procesie tworzenia naszej polityki skorzystaliśmy z takich aktów prawnych jak:
dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 95/46/WE z dnia 24.10.1995 roku,
dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 97/66/WE z dnia 15.12.1997 roku,
dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 98/84/WE z dnia 20.11.1998 roku,
dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 98/34/WE z dnia 22.06.1998 roku,
dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/31/WE z dnia 08.06.2000 roku,
ustawa o ochronie danych osobowych uchwalona przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 1997 nr 133 poz. 833).
Administratorem danych osobowych przekazywanych nam za pośrednictwem naszych serwisów lub znajdujących się w sprzęcie udostępnionym do naprawy, w rozumieniu powyższych dokumentów jest firma Informatyk Sklep i Serwis z siedzibą w Polsce, 11-015 Olsztynek, ul.Jana Pawła II 9,NIP:984-008-89-06, działająca na podstawie wpisu do CEIDG.

1. Cel przetwarzania danych osobowych.
Powierzone nam Twoje dane osobowe będa przetwarzane przez naszą firmę w zakresie właściwego wywiązania się z umowy(umów), której(których) postanowienia opisane są we właściwym Regulaminie korzystania z usług świadczonych przez Informatyk Sklep i Serwis lub we właściwych ustawach

2. Zakres przetwarzanych danych.
Dane kontaktowe.
Jeśli będziesz chciał skontaktować się z nami przez formularz kontaktowy dostępny na dole strony, zostaniesz poproszony o podanie imienia, nazwiska oraz adresu e-mail, (czego wymaga kultura korespondencji) dzięki czemu będziemy wiedzieli z kim się kontaktujemy i będziemy mogli odpowiedzieć na Twoje zapytanie. Dane podane w formularzu kontaktowym dostępne będą jedynie administratorom i upoważnionym przez naszą firmę osobom.
Podanie przez Ciebie numeru telefonu oznacza, że dopuszczasz możliwość takiej formy kontaktu.
W celu kontaktu z użytkownikiem naszych serwisów będziemy korzystać z danych, które zostaną nam przez Ciebie dobrowolnie podane.
Ponieważ w trakcie korzystania z naszych serwisów nabędziesz pewne prawa, to ważne jest, abyś dbał o poprawność i aktualizowanie podanych przez siebie danych kontaktowych.

Zakres danych kontaktowych:
-adres e-mail,
-numer telefonu,
-Imię(Imiona) i nazwisko lub nazwa firmy
-adres na który mamy kierować korespondencję.
Definicja i obszar wykorzystania danych osobowych
Dane osobowe to wszelkie informacje, które stanowią o Twojej tożsamości (pozwalają na Twoją identyfikację), czyli między innymi: imię i nazwisko, adres zamieszkania / zameldowania, numer telefonu.

3. Dane statystyczne i cookies
W czasie korzystania z usług serwisu przechowywane będą również inne dane dotyczące Twoich działań w jego przestrzeni, takich jak adres IP, dane systemowe i przeklądarki, data, czas, przeglądane strony. Innym sposobem pozyskiwania informacji o użytkownikach jest stosowanie mechanizmu "cookies". Cookies są to pliki tekstowe, które zapisywane są na dysku (pamięci) urządzenia użytkownika (np. komputera). Dane te nie są skojarzone z Twoja osobą, ponieważ nie wiemy, czy to właśnie Ty znajdujesz się przy komputerze. Zastrzegamy sobie jednak prawo do korzystania z nich np. prowadzenia analizy statystycznej tych danych, dzięki czemu będziemy w stanie stale ulepszać system i dostosowywać do wymagań i potrzeb użytkowników. Każdy użytkownik może nie wyrazić zgody na umieszczanie plików cookies na jego urządzeniu końcowym. W tym celu należy skorzystać z opcji wyłączenia cookies udostępnianej w przeglądarce internetowej. Jednak cookies decydują czasem o zapamiętywaniu własnych ustawień w serwisie. Może się tak też zdarzyć, że usunięcie plików cookies może doprowadzić do utraty możliwości korzystania z niektórych funkcjonalności w serwisach prowadzonych przez Informatyk Sklep i Serwis.

4. Informacje wysyłane na skrzynkę poczty internetowej
Informatyk Sklep i Serwis zastrzega sobie prawo do korzystania z podanego przez Ciebie w procesie rejestracji adresu e-mail w zakresie informowania Cię o zmianach i usprawnieniach dotyczących serwisu Informatyk.sklep.pl, promocjach i nowych usługach, zmianach regulaminów i polityki prywatności oraz projektach prowadzonych lub wspieranych przez firmę Informatyk Sklep i Serwis Gwarantujemy, iż informacje przesyłane przez nas na Twoją skrzynkę będą wartościowe merytorycznie i nie będziemy wysyłać Ci nie chcianych reklam czy tzw. SPAM'u (niezamawianej, bezwartościowej informacji handlowej). Nie będziemy również handlować bazą adresów e-mail i sprzedawać możliwości wykonania masowego mailingu do naszych użytkowników.

5. Zastrzeżenia
Informatyk Sklep i Serwis, właściciel serwisu Informatyk.sklep.pl, zastrzega sobie prawo do możliwości wprowadzenia zmian w powyższej polityce prywatności. W przypadku jakichkolwiek zmian w tym dokumencie, wszyscy dotychczasowi użytkownicy serwisu mogą zostać o tych zmianach powiadomieni poprzez odpowiedni kontakt za pomocą e-mail. Wszystkich użytkowników oraz odwiedzających nasz serwis obowiązuje zawsze niniejsza polityka prywatności, znajdująca się na tej podstronie, której adresem internetowym jest niniejszy adres. Jeśli nie zgadzasz się z powyższą Polityką Prywatności, prosimy abyś nie odwiedzał serwisów prowadzonych przez Informatyk Sklep i Serwis i nie nabywał praw, produktów czy usług .

6. Przestrzeganie powyższych zasad
Informatyk Sklep i Serwis będzie kontrolować przestrzeganie powyższych zasad we wszystkich swoich działaniach. W tym celu będzie współpracować z krajowymi urzędami ochrony danych osobowych.
W przypadku pytań, skarg lub wątpliwości w zakresie ochrony danych osobowych prosimy o korespondencję z nami poprzez ten formularz lub pisemnie na adres:
Informatyk Sklep i Serwis
11-015 Olsztynek skr.poczt.15
ul. Jana Pawła II 9

Kontakt
Informatyk Sklep i Serwis Aurelia Piórkowska
11-015 Olsztynek
ul. Jana Pawła II 9
skrytka pocztowa nr 15

NIP: 984-008-89-06
REGON: 280950500
Wpis w Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)
https://firma.gov.pl

sklep : (89) 333 00 07 ; serwis: 603 64 00 11
e-mail: biuro@informatyk.sklep.pl
formularz kontaktowy
Polityka prywatności